سینما فرهنگ تهران
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

سینما فرهنگ تهران

فروش آنلاین دارد

خرید بلیت

برنامه سینما فرهنگ تهران

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حقه باز دم دراز
کارگردان: علی رضا محمودزاده
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
پنجشنبه (1396/07/27)
قهرمانان کوچک
کارگردان: حسین قناعت
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
پنجشنبه (1396/07/27)
خانه (اِئو)
کارگردان: اصغر یوسفی نژاد
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
پنجشنبه (1396/07/27)
یک قناری یک کلاغ
کارگردان: اصغر عبداللهی
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
تمارض
کارگردان: عبد آبست
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
پنجشنبه (1396/07/27)
لیلا
کارگردان: داریوش مهرجویی
مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1396/07/26)
پریناز
کارگردان: بهرام بهرامیان
مشاهده سانس‌ها
پنجشنبه (1396/07/27)
کوه
کارگردان: امیر نادری
مشاهده سانس‌ها
پنجشنبه (1396/07/27)

مدیر سینما:

آقای علی هیربد

تاریخچه:

<br />

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.