سینما سپیده تهران
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

سینما سپیده تهران

فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

برنامه سینما سپیده تهران

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

مدیر سینما:

آقای مهدی نیک ائین

تاریخچه:

سینما سپیده دارای دو سالن نمایش میباشد.
در حال حاضر متعلق به حوزه هنری است. خرید آنلاین بلیت در همین سایت وجود دارد.


دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.