پردیس سینمایی شهر فيروزه نیشابور
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

پردیس سینمایی شهر فيروزه نیشابور

فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

برنامه پردیس سینمایی شهر فيروزه نیشابور

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

خفه‌گی
کارگردان: فریدون جیرانی
مشاهده سانس‌ها
حقه باز دم دراز
کارگردان: علی رضا محمودزاده
مشاهده سانس‌ها
زرد
کارگردان: مصطفی تقی زاده
مشاهده سانس‌ها
دوشنبه (1396/08/01)
من و شارمین
کارگردان: بیژن شیرمرز
مشاهده سانس‌ها
دوشنبه (1396/08/01)
بیست و یک روز بعد
کارگردان: محمدرضا خردمندان
مشاهده سانس‌ها
گمیچی
کارگردان: مجید اسماعیلی پارسا
مشاهده سانس‌ها
دوشنبه (1396/08/01)

مدیر سینما:

آقای کیکاووسی

تاریخچه:

این سینما در خرداد ماه 94 به عنوان یک پردیس سینمای دارای سه سالن مجهز به سیستم پخش دیجیتال و سیستم صوتی دالبی بازگشایی شد.
ظرفیت کنونی این سینمای مدرن  587 صندلی استو.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.