سینما شیراز شیراز
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

سینما شیراز شیراز

فروش آنلاین دارد
  • نمایش روی نقشه خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر
  • 32306043-071
خرید بلیت

برنامه سینما شیراز شیراز

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

مدیر سینما:

آقای شهابیان

تاریخچه:

 

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.