برنامه سینماهای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر : سینماتیکت

برنامه سینماهای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پرديس سينما آزادي
پرديس سينما آزادي سالنهای اصلی، شهر هنر، شهر فرنگ، شهرقصه
پرديس سينمايي کورش
پرديس سينمايي کورش سالنهای گراندسینما1، فاروس2،لاله زار3، مایاک4، خورشید نو5، نادر6
پرديس سينما گالري ملت
پرديس سينما گالري ملت سالنهای یک، دو، سه و چهار
سينما فرهنگ تهران
سينما فرهنگ تهران سالن فرهنگ یک و فرهنگ دو
سينما اريکه ايرانيان
سينما اريکه ايرانيان سالن اصلی
پرديس سينمايي چارسو
پرديس سينمايي چارسوسالنهای یک و دو
پرديس سينمايي زندگي
پرديس سينمايي زندگيسالن دو
سينما جوان تهران
سينما جوان سالن یک
موزه سينما
موزه سينماسینماتوگراف و فردوس
سينما استقلال تهران
سينما استقلال تهرانسالن اصلی
سينما ماندانا تهران
سينما مانداناسالن یک
سينما بهمن تهران
سينما بهمن تهرانسالن یک
پرديس کيان
پرديس کيانسالن یک
سينما پرديس راگا
سينما پرديس راگاسالن یک
سينما پرديس تماشا
سينما پرديس تماشاسالن یک
سینما پیروزی
سینما پیروزیسالن یک
سينما آفريقا تهران
سينما آفريقا تهرانسالن اصلی
تالار ايوان شمس
تالار ايوان شمسسالن اصلی
سالن حجاب تهران
سالن حجابسالنهای یک، دو
سينما سپيده تهران
سينما سپيدهسالن یک
سینما سروش
سینما سروشسالن یک و دو
خانه هنرمندان
خانه هنرمندانسالن ناصری
سينما صحرا تهران
سينما صحراسالن اصلی
سينما فلسطين تهران
سينما فلسطين تهرانسالنهای یک، دو و سه
رسول مهر
رسول مهرسالن نمایش
سالنهاي برج ميلاد
سالنهاي برج ميلادویژه رسانه های جمعی