فروش بلیت سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
جشنواره جهانی فجر
سامانه فروش بلیت سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر

خرید بلیت برای عموم:
خرید بلیت سالن های سینما فرهنگ و سینما فلسطین و همچنین سانس آخر پردیس چارسو برای عموم آزاد است.خرید برای اعضای باشگاه هواداران جشنواره جهانی فجر و اهالی رسانه در کاخ جشنواره:

1- افرادی که کارت جشنواره دریافت کرده اند با کارت خرید نمایند.
2- نام کاربری، نام فامیل شماست که روی کارت درج شده و رمز ورود کد پنج یا شش رقمی مندرج در کارت شناسایی (قسمت پایین کارت زیر بارکد) می باشد.
3- برای هر کارت شناسایی جشنواره بر اساس رنگ کارت ظرفیت محدودی سهمیه بندی شده است.
4- داشتن کارت شناسایی جشنواره برای ورود به کاخ جشنواره الزامی است. با بلیت تنها امکان ورود به پردیس چارسو مقدور نیست.
5- بلیتهای سالنهای پردیس چارسو شماره صندلی ندارند و مهمانان به ترتیب ورود به سالن میتوانند در سالن مستقر شوند.
6- قیمت بلیت در پردیس چارسو برای اهالی رسانه صفر محسوب می شود. البته در هنگام خرید درگاه بانک باید انتخاب شود اما پرداخت انجام نخواهد شد.

*** فعلا سانسهای روز های اول و دوم اردیبهشت باز شده است و خرید بلیت روزهای بعد به تدریج بار خواهد شد.
***حتما 15 دقیقه قبل از شروع سانس در مقابل درب سالن مورد نظر حضور داشته باشید***

برنامه زمانبندی برنامه سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر (پردیس چارسو، سینما فلسطین، سینما فرهنگ)
ورود