صفحه اول خرید گروهی سینما تخفیف پیگیری خرید فیلمها تاتر کمدی تماس با ما

شکایات و انتقادات

چنانچه در روال خرید، پشتیبانی ، پاسخگویی و یا شرایط سینماها انتقاد و شکایت ی دارید از این طریق با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت رسیدگی کنیم.

= +