• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

یک قناری یک کلاغ

سینما فرهنگ تهران - فرهنگ 2 (ظرفیت : 239 نفر)

  • نشانی : خیابان شریعتی - بالاتراز خیابان دولت
  • زمان: دوشنبه، 1396/10/25 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.