• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما میلاد تهران - سالن اصلي (ظرفیت : 270 نفر)

  • نشانی : ضلع جنوبی میدان شهدا
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 13:10
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.