• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

پردیس سینمایی باغ کتاب - سالن چهار (ظرفیت : 30 نفر)

  • نشانی : بزرگراه شهید حقانی - ورودی کتابخانه ملی - باغ کتاب تهران
  • زمان: چهارشنبه، 1397/01/29 - ساعت 20:30
  • قیمت بلیت: 15,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.