• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

بیست و یک روز بعد

پردیس سینمایی 9 دی هشتگرد - سالن يک (ظرفیت : 227 نفر)

  • نشانی : هشتگرد - شهر قدیم - بلوار مدرس - سینما 9 دی
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 20:00
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.