• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مادر زمین / پنبه تا آتش

تماشاخانه پارس کرمان - اصلي (ظرفیت : 81 نفر)

  • نشانی : بلوار جمهوری اسلامی ، چهارراه فرهنگیان ، هتل پارس ، تماشاخانه پارس
  • زمان: شنبه، 1396/06/25 - ساعت 18:00
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.