• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

پردیس سینمایی مگامال - سالن سه (ظرفیت : 112 نفر)

  • نشانی : شهرک اکباتان فاز 2
  • زمان: چهارشنبه، 1397/01/29 - ساعت 12:00
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.