• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس سینمایی مگامال - سالن VIP (ظرفیت : 25 نفر)

  • نشانی : شهرک اکباتان فاز 2
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 14:30
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.