• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مادر زمین / پنبه تا آتش

مجتمع فرهنگی و سینمایی هنر و تجربه بابل - اصلي (ظرفیت : 224 نفر)

  • نشانی : میدان ولایت بلوار نوشیروانی انتهای پارک شهید شکری
  • زمان: شنبه، 1396/06/25 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 3,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.