• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما پرشین مهرشهر - سالن چهار (ظرفیت : 70 نفر)

  • نشانی : مهرشهر - سه راه شهرداري - بلوار دانش
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.