• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

پازلی ها (Puzzleys)

پردیس سینمایی چارسو - سالن سه (ظرفیت : 106 نفر)

  • نشانی : خیابان جمهوری تقاطع حافظ
  • زمان: جمعه، 1396/06/24 - ساعت 16:00
  • قیمت بلیت: 6,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.