• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مادر زمین / پنبه تا آتش

خانه هنرمندان - تالار ناصري (ظرفیت : 167 نفر)

  • نشانی : خیابان ایرانشهر - بوستان هنرمندان
  • زمان: جمعه، 1396/06/24 - ساعت 19:00
  • قیمت بلیت: 4,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.