• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: جمعه، 1397/01/31 - ساعت 19:15
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان

پلان سالن

انتخاب صندلی پس از پرداخت و اخذ کد رزرو انجام خواهد شد. ولی قبل از ادامه خرید، میتوانید برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید.

مشخصات خریدار و تعداد بلیت

لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

اطلاعات کاربری خود را وارد کنید