• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

لاتاری

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: سه شنبه، 1397/01/28 - ساعت 20:45
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.