• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

تابستان داغ

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: جمعه، 1396/06/24 - ساعت 12:00
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.