• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

کایه دو فیلم (مستند)

سینما سوره اصفهان - اصلي (ظرفیت : 250 نفر)

  • نشانی : ابتدای خیابان آمادگاه - روبروی هتل عباسی
  • زمان: جمعه، 1396/06/24 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 3,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.