• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس کیان - کيان (ظرفیت : 398 نفر)

  • نشانی : اتوبان نواب، بعدازپل حق شناس، بلوار چراغی، شماره 41
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 10:45
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.