• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما ونوس قم - سالن دو (طبقه دوم) (ظرفیت : 63 نفر)

  • نشانی : انتهای بلوار امین - روبروی دانشگاه قم
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 16:00
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.