• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

پازلی ها (Puzzleys)

سینما بهمن بیرجند - اصلي (ظرفیت : 263 نفر)

  • نشانی : خيابان منتظري
  • زمان: دوشنبه، 1396/06/27 - ساعت 16:15
  • قیمت بلیت: 3,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.