• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

پردیس سینمایی ملت - سالن دو (ظرفیت : 263 نفر)

  • نشانی : بزرگراه نیایش - روبروی بزرگراه کردستان
  •       ظرفيت پارکينگ تکميل شده است.
  • زمان: سه شنبه، 1397/01/28 - ساعت 23:45
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.