• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس سینمایی ملت - سالن پنج (ظرفیت : 30 نفر)

  • نشانی : بزرگراه نیایش - روبروی بزرگراه کردستان
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 15:45
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.