• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

ماجان

پردیس سینمایی ملت - سالن پنج (ظرفیت : 30 نفر)

  • نشانی : بزرگراه نیایش - روبروی بزرگراه کردستان
  •       ظرفيت پارکينگ تکميل شده است.
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 20:00
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.