• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

ماجان

پردیس سینما گالری ملت - سالن پنج (ظرفیت : 30 نفر)

  • نشانی : اتوبان نیایش - روبروی کردستان
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 12:30
  • قیمت بلیت: 12,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.