• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

پردیس سینما آزادی - شهر هفتم (ظرفیت : 147 نفر)

  • نشانی : خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)
  • زمان: چهارشنبه، 1397/01/29 - ساعت 20:05
  • قیمت بلیت: 15,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.