• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مصادره

پردیس سینما آزادی - آزادي بالکن (ظرفیت : 156 نفر)

  • نشانی : خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)
  • زمان: چهارشنبه، 1397/01/29 - ساعت 13:45
  • قیمت بلیت: 15,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.