• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما پرديس رازی - سالن دو (ظرفیت : 60 نفر)

  • نشانی : میدان گمرک (رازی) خیابان هلال احمر
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 16:45
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.