• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

ماجان

پردیس سینمایی تماشا - سالن سه (ظرفیت : 161 نفر)

  • نشانی : یافت آباد - ابتدای بلوار مدائن
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 22:00
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.