• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

پردیس سینمایی شهرفيروزه نیشابور - سالن سه (ظرفیت : 40 نفر)

  • نشانی : میدان حافظ
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 18:00
  • قیمت بلیت: 6,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.