• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

ماجان

پردیس سینمایی شهرفيروزه نیشابور - سالن سه (ظرفیت : 40 نفر)

  • نشانی : میدان حافظ
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 16:00
  • قیمت بلیت: 6,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.