پیگیری خرید جدول فروش فیلمها فیلم خارجی تاتر کمدی بازارچه برنامه آینده خرید گروهی سینما تخفیف صفحه اول
  • انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما بهمن بهشهر - سالن اصلي (ظرفیت : 340 نفر)

  • نشانی : خیابان امام خمینی
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 10:00
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان

سانس های این روز

این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.