پیگیری خرید جدول فروش فیلمها فیلم خارجی تاتر کمدی بازارچه برنامه آینده خرید گروهی سینما تخفیف صفحه اول
  • انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما 22 بهمن گرگان - سالن دو (ظرفیت : 144 نفر)

  • نشانی : میدان شهرداری
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 19:00
  • قیمت بلیت: 5,000 تومان

سانس های این روز

این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.