• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

بیست و یک روز بعد

پردیس سینمایی چهارباغ - چهلستون (ظرفیت : 119 نفر)

  • نشانی : چهارباغ عباسی -روبروی هتل عالی قاپو
  • زمان: جمعه، 1396/07/21 - ساعت 10:15
  • قیمت بلیت: 8,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.