• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما فلسطین همدان - سالن دو (ظرفیت : 172 نفر)

  • نشانی : میدان امام خمینی جنب پاساژ قائم
  • زمان: پنجشنبه، 1396/10/28 - ساعت 14:00
  • قیمت بلیت: 6,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.