• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

سینما سیمرغ مشهد - يک (ظرفیت : 213 نفر)

  • نشانی : قاسم آباد - مجتمع سینمایی سیمرغ
  • زمان: شنبه، 1396/10/30 - ساعت 18:00
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.