• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

فهرست مقدس (انیمیشن)

مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد - يک (ظرفیت : 213 نفر)

  • نشانی : قاسم آباد - مجتمع سینمایی سیمرغ
  • زمان: جمعه، 1396/10/29 - ساعت 09:15
  • قیمت بلیت: 10,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.