• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

مادر زمین / پنبه تا آتش

پردیس سینمایی هویزه مشهد - سالن شش (ظرفیت : 35 نفر)

  • نشانی : خیابان دانشگاه - چهارراه گلستان
  • زمان: پنجشنبه، 1396/06/23 - ساعت 15:00
  • قیمت بلیت: 4,000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.