اکران مردمی فیلم صفرتاسکو با حضور طناز طباطبایی، ویشکا آسایش، حامد کمیلی و مهتاب کرامتی چهارشنبه 22 آذرماه ساعت 19:30 در پردیس ملت برگزار میشود.(خرید بلیت)
صفحه اول خرید گروهی سینما تخفیف اخبار پیگیری خرید فیلمها تاتر کمدی تماس با ما
item-1
item-2
item-3
item-4
item-5
item-6