سینما مرکزي 1،2،3
فروش آنلاین ندارد
نمایش سانسها

سینما مرکزي 1،2،3

فروش آنلاین ندارد
نمایش سانسها

برنامه سینما مرکزي 1،2،3

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

مدیر سینما:

آقای مقیمی

تاریخچه:


دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها