سینما آفریقا تهران
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

سینما آفریقا تهران

فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

برنامه سینما آفریقا تهران

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

اکسیدان
کارگردان: حامد محمدی
مشاهده سانس‌ها

مدیر سینما:

آقای مهرداد آقا جعفری

تاریخچه:


دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها