جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 50 کیلو آلبالو 50 کیلو آلبالو
مانی حقیقی
فروش کل : 8,114,138,999 تومان
42 روز118995,372,000

2 ابد و یک روز ابد و یک روز
سعید روستایی
فروش کل : 5,552,727,596 تومان
42 روز64788,722,000

3 من سالوادور نیستم من سالوادور نیستم
منوچهر هادی
فروش کل : 12,389,060,598 تومان
63 روز116754,798,000

4 بادیگارد بادیگارد
ابراهیم حاتمی کیا
فروش کل : 5,362,533,100 تومان
42 روز104553,249,000

5 کوچه بی نام کوچه بی نام
هاتف علیمردانی
فروش کل : 3,272,436,899 تومان
76 روز30207,802,000

6 خشم و هیاهو خشم و هیاهو
هومن سیدی
فروش کل : 1,032,338,999 تومان
42 روز28171,503,000

7 کفشهایم کو؟ کفشهایم کو؟
کیومرث پوراحمد
فروش کل : 443,213,500 تومان
42 روز1050,684,000

8 در مدت معلوم (فی المدت المعلوم) در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)
وحید امیرخانی
فروش کل : 3,694,552,498 تومان
133 روز411,212,000

9 وروجک ها وروجک ها
فرزاد اژدری
فروش کل : 264,203,300 تومان
98 روز43,918,000

10 محمد رسول الله (ص) محمد رسول الله (ص)
مجید مجیدی
فروش کل : 14,537,724,314 تومان
245 روز33,273,000

11 شیفت شب شیفت شب
نیکی کریمی
فروش کل : 1,269,445,999 تومان
161 روز0235,000

12 تتل و راز صندوقچه تتل و راز صندوقچه
وحید گلستان
فروش کل : 54,716,500 تومان
105 روز0231,000

13 بازگشت لوک خوش شانس بازگشت لوک خوش شانس
مجید کاشی فروشان
فروش کل : 260,300,600 تومان
168 روز166,000