تاتر کمدی حق بده عاشق شم
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 ایران برگر ایران برگر
مسعود جعفری جوزانی
فروش کل : 2,689,600,000 تومان
39 روز120628,820,000

2 رخ دیوانه رخ دیوانه
ابوالحسن داودی
فروش کل : 1,677,007,000 تومان
39 روز80330,228,000

3 استراحت مطلق استراحت مطلق
عبدالرضا کاهانی
فروش کل : 1,049,580,000 تومان
39 روز59168,176,000

4 طعم شیرین خیال طعم شیرین خیال
کمال تبریزی
فروش کل : 355,974,000 تومان
39 روز3166,990,000

5 روباه روباه
بهروز افخمی
فروش کل : 92,920,000 تومان
32 روز2520,264,000

6 دوربین دوربین
محسن توکلی
فروش کل : 16,946,000 تومان
51 روز21,410,000

7 مجرد 40 ساله مجرد 40 ساله
شاهین باباپور
فروش کل : 1,253,060,000 تومان
109 روز2839,000

8 شانس، عشق، تصادف شانس، عشق، تصادف
آرش معیریان
فروش کل : 666,531,000 تومان
102 روز6748,000

9 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 9,460,234,000 تومان
235 روز0650,000

10 ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
ابراهیم ابراهیمیان
فروش کل : 40,106,000 تومان
60 روز1561,000

11 چند متر مکعب عشق چند متر مکعب عشق
جمشید محمودی
فروش کل : 461,748,000 تومان
124 روز1516,000

12 تمشک تمشک
سامان سالور
فروش کل : 303,844,000 تومان
66 روز1500,000

13 رستم و سهراب (پویانمایی) رستم و سهراب (پویانمایی)
کیانوش دالوند
فروش کل : 147,825,000 تومان
142 روز0463,000

14 گورداله و عمه غولی گورداله و عمه غولی
نادره ترکمانی
فروش کل : 29,508,000 تومان
88 روز1368,000

15 آنچه مردان درباره زنان نمی دانند آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
قربان محمد پور
فروش کل : 1,357,362,000 تومان
152 روز3324,000

16 خانه ای کنار ابرها خانه ای کنار ابرها
سید جلال دهقانی اشکذری
فروش کل : 92,542,000 تومان
116 روز2286,000

17 لامپ ۱۰۰ لامپ ۱۰۰
سعيد آقاخاني
فروش کل : 478,143,000 تومان
67 روز020,000