جدول فروش هفتگی : سینما تیکت، خرید بلیت سینما
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 سلام بمبئی سلام بمبئی
قربان محمدپور
فروش کل : 10,670,162,000 تومان
5 149746,683,000

2 هفت ماهگی هفت ماهگی
هاتف علیمردانی
فروش کل : 632,580,000 تومان
1 33241,471,000

3 چهار اصفهانی در بغداد چهار اصفهانی در بغداد
محمدرضا ممتاز
فروش کل : 433,200,000 تومان
2 67120,205,000

4 لاک قرمز لاک قرمز
سید جمال سید حاتمی
فروش کل : 1,088,125,000 تومان
5 47101,625,000

5 جنجال در عروسی جنجال در عروسی
سید رضا خطیبی
فروش کل : 960,840,000 تومان
5 4794,439,000

6 وارونگی وارونگی
بهنام بهزادی
فروش کل : 425,604,000 تومان
3 3286,920,000

7 مشکل گیتی مشکل گیتی
بهرام کاظمی
فروش کل : 796,159,000 تومان
7 3668,463,000

8 یتیم خانه ایران یتیم خانه ایران
ابوالقاسم طالبی
فروش کل : 1,496,030,000 تومان
11 3259,812,000

9 گیتا گیتا
مسعود مددی
فروش کل : 321,936,000 تومان
3 2757,069,000

10 نفس نفس
نرگس آبیار
فروش کل : 1,368,131,000 تومان
9 1452,988,000

11 آس و پاس آس و پاس
آرش معیریان
فروش کل : 3,643,340,000 تومان
12 1549,171,000

12 ما همه گناهکاریم ما همه گناهکاریم
حسن ناظر
فروش کل : 145,526,000 تومان
2 4146,136,000

13 فروشنده فروشنده
اصغر فرهادی
فروش کل : 15,710,726,000 تومان
19 621,883,000

14 دزد و پری دزد و پری
حسین قناعت
فروش کل : 909,134,000 تومان
25 43,107,000

15 متولد 65 متولد 65
مجید توکلی
فروش کل : 1,170,390,000 تومان
11 42,100,000

16 نیمه شب اتفاق افتاد نیمه شب اتفاق افتاد
تینا پاکروان
فروش کل : 1,590,490,000 تومان
12 11,816,000

17 سیانور سیانور
بهروز شعیبی
فروش کل : 2,522,079,000 تومان
12 01,772,000

18 فرار از اردو فرار از اردو
غلامرضا رمضانی
فروش کل : 125,984,000 تومان
9 21,579,000

19 خشکسالی و دروغ خشکسالی و دروغ
پدرام علیزاده
فروش کل : 2,468,173,000 تومان
15 1588,000

20 ناسور (انیمیشن) ناسور (انیمیشن)
کیانوش دالوند
فروش کل : 133,477,000 تومان
11 0574,000

21 لانتوری لانتوری
رضا درمیشیان
فروش کل : 6,296,592,000 تومان
23 0443,000

22 ناردون ناردون
فریدون حسن پور
فروش کل : 4,000,786,000 تومان
22 0441,000

23 ایستاده در غبار ایستاده در غبار
محمد حسین مهدویان
فروش کل : 1,689,647,000 تومان
31 0246,000

24 حریر حریر
فریال بهزاد
فروش کل : 3,576,000 تومان
4 2126,000

25 سایه سایه
مسعود نوابی
فروش کل : 111,561,000 تومان
20 262,000