جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 محمد رسول الله (ص) محمد رسول الله (ص)
مجید مجیدی
فروش کل : 7,894,110,900 تومان
35 روز184827,275,000

2 قندون جهیزیه قندون جهیزیه
علی ملاقلی پور
فروش کل : 1,108,393,500 تومان
49 روز4389,321,000

3 مردن به وقت شهریور مردن به وقت شهریور
هاتف علیمردانی
فروش کل : 1,223,465,547 تومان
63 روز4571,690,000

4 مزار شریف مزار شریف
عبدالحسن برزیده
فروش کل : 213,947,500 تومان
21 روز3565,085,000

5 دوران عاشقی دوران عاشقی
علیرضا رییسیان
فروش کل : 2,117,192,400 تومان
63 روز1854,103,000

6 نهنگ عنبر نهنگ عنبر
سامان مقدم
فروش کل : 6,694,219,597 تومان
133 روز837,650,000

7 دلتنگی‌های عاشقانه دلتنگی‌های عاشقانه
رضا اعظمیان
فروش کل : 101,255,600 تومان
14 روز2634,552,000

8 دو دوست دو دوست
محمد بانکی
فروش کل : 63,558,900 تومان
7 روز2431,892,000

9 عصر یخبندان عصر یخبندان
مصطفی کیایی
فروش کل : 2,008,651,500 تومان
98 روز310,081,000

10 قصه ها قصه ها
رخشان بنی اعتماد
فروش کل : 823,832,634 تومان
146 روز22,004,000

11 گینس گینس
محسن تنابنده
فروش کل : 3,170,592,897 تومان
98 روز61,630,000

12 خداحافظی طولانی خداحافظی طولانی
فرزاد موتمن
فروش کل : 130,088,100 تومان
76 روز21,265,000

13 آتیش بازی آتیش بازی
بهمن گودرزی
فروش کل : 1,244,076,800 تومان
133 روز3747,000