نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 شیار 143 شیار 143
نرگس آبیار
فروش کل : 1,650,981,000 تومان
- 35 روز 102 199,302,000

2 آنچه مردان درباره زنان نمی دانند آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
قربان محمد پور
فروش کل : 605,389,000 تومان
- 29 روز 37 107,077,000

3 آتش بس 2 آتش بس 2
تهمینه میلانی
فروش کل : 3,996,648,000 تومان
- 91 روز 26 55,621,000

4 تراژدی تراژدی
آزیتا موگویی
فروش کل : 112,123,000 تومان
- 15 روز 26 52,914,000

5 مستانه مستانه
محمد حسین فرح بخش
فروش کل : 274,397,000 تومان
- 28 روز 32 50,396,000

6 ساکن طبقه وسط ساکن طبقه وسط
شهاب حسینی
فروش کل : 996,172,000 تومان
- 63 روز 25 44,985,000

7 بیگانه بیگانه
بهرام توکلی
فروش کل : 55,752,000 تومان
- 35 روز 7 25,646,000

8 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 9,329,046,000 تومان
- 112 روز 18 20,984,000

9 میهمان داریم میهمان داریم
محمد مهدی عسگرپور
فروش کل : 252,448,000 تومان
- 35 روز 23 19,365,000

10 خواب زده ها خواب زده ها
فریدون جیرانی
فروش کل : 1,251,385,000 تومان
- 91 روز 7 5,149,000

11 آرایش غلیظ آرایش غلیظ
حمید نعمت اله
فروش کل : 1,055,284,000 تومان
- 91 روز 2 2,674,000

12 خانوم خانوم
تینا پاکروان
فروش کل : 433,056,000 تومان
- 91 روز 5 1,749,000

13 کاغذ خروس نشان کاغذ خروس نشان
مریم میلانی
فروش کل : 19,028,000 تومان
- 70 روز 4 1,194,000