جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 دوران عاشقی دوران عاشقی
علیرضا رییسیان
فروش کل : 1,585,082,000 تومان
28 روز93279,788,000

2 نهنگ عنبر نهنگ عنبر
سامان مقدم
فروش کل : 6,366,495,000 تومان
98 روز54237,218,000

3 قندون جهیزیه قندون جهیزیه
علی ملاقلی پور
فروش کل : 463,835,000 تومان
14 روز66176,304,000

4 مردن به وقت شهریور مردن به وقت شهریور
هاتف علیمردانی
فروش کل : 528,236,000 تومان
28 روز41174,412,000

5 عصر یخبندان عصر یخبندان
مصطفی کیایی
فروش کل : 1,909,228,000 تومان
63 روز42104,006,000

6 گینس گینس
محسن تنابنده
فروش کل : 3,115,111,000 تومان
63 روز62101,255,000

7 خداحافظی طولانی خداحافظی طولانی
فرزاد موتمن
فروش کل : 127,331,000 تومان
41 روز115,567,000

8 آتیش بازی آتیش بازی
بهمن گودرزی
فروش کل : 1,219,750,000 تومان
98 روز104,413,000

9 در دنیای تو ساعت چند است؟ در دنیای تو ساعت چند است؟
صفی یزدانیان
فروش کل : 713,942,000 تومان
105 روز23,358,000

10 دریاکنار دریاکنار
آرش معیریان
فروش کل : 54,233,000 تومان
91 روز32,233,000

11 از رییس جمهور پاداش نگیرید! از رییس جمهور پاداش نگیرید!
کمال تبریزی
فروش کل : 303,184,000 تومان
63 روز3990,000

12 یاسین یاسین
حامد امرایی
فروش کل : 27,981,000 تومان
70 روز4840,000

13 متل قو متل قو
مسعود نوابی
فروش کل : 82,712,000 تومان
119 روز2833,000

14 عشق و جنون عشق و جنون
حسن نجفی
فروش کل : 26,683,000 تومان
91 روز2123,000