جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 کلاشینکف کلاشینکف
سهید سهیلی
فروش کل : 1,280,396,000 تومان
- 35 روز 78 132,821,000

2 امروز امروز
رضا میرکریمی
فروش کل : 610,426,000 تومان
- 35 روز 40 123,335,000

3 فرشته ها با هم می آیند فرشته ها با هم می آیند
حامد محمدی
فروش کل : 426,191,000 تومان
- 35 روز 50 99,825,000

4 ردکارپت ردکارپت
رضا عطاران
فروش کل : 2,616,425,000 تومان
- 63 روز 62 74,564,000

5 آذر، شهدخت، پرویز ودیگران آذر، شهدخت، پرویز ودیگران
بهروز افخمی
فروش کل : 538,645,000 تومان
- 35 روز 39 54,196,000

6 حراج حراج
حسین شهابی
فروش کل : 11,684,000 تومان
- 35 روز 1 2,439,000

7 زندگی مشترک آقای محمودی و بانو زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
سیدروح‌اله حجازی
فروش کل : 642,954,000 تومان
- 91 روز 4 1,623,000

8 برف برف
مهدی رحمانی
فروش کل : 66,124,000 تومان
- 64 روز 1 198,000

9 دربست آزادی دربست آزادی
مهرشاد کارخانی
فروش کل : 26,568,000 تومان
- 70 روز 1 123,000

10 رهاتر از دریا رهاتر از دریا
حمید طالقانی
فروش کل : 3,775,000 تومان
- 56 روز 1 10,000

11 پنج ستاره پنج ستاره
مهشيد افشارزاده
فروش کل : 1,029,969,000 تومان
- 113 روز 0 0