جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 3,317,897,000 تومان
- 21 روز 144 1,099,406,000

2 کلاشینکف کلاشینکف
سهید سهیلی
فروش کل : 1,830,806,000 تومان
- 56 روز 50 101,795,000

3 امروز امروز
رضا میرکریمی
فروش کل : 906,259,000 تومان
- 56 روز 29 67,316,000

4 آذر، شهدخت، پرویز ودیگران آذر، شهدخت، پرویز ودیگران
بهروز افخمی
فروش کل : 791,593,000 تومان
- 56 روز 22 51,059,000

5 فرشته ها با هم می آیند فرشته ها با هم می آیند
حامد محمدی
فروش کل : 649,809,000 تومان
- 56 روز 27 44,744,000

6 ردکارپت ردکارپت
رضا عطاران
فروش کل : 2,768,336,000 تومان
- 84 روز 20 29,161,000

7 برف برف
مهدی رحمانی
فروش کل : 66,700,000 تومان
- 85 روز 1 152,000

8 تجریش... ناتمام تجریش... ناتمام
پوریا آذربایجانی
فروش کل : 63,098,000 تومان
- 77 روز 1 108,000

9 حراج حراج
حسین شهابی
فروش کل : 12,252,000 تومان
- 56 روز 1 9,000