تاتر کمدی حق بده عاشق شم
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 ایران برگر ایران برگر
مسعود جعفری جوزانی
فروش کل : 4,494,710,000 تومان
66 روز96302,619,000

2 قصه ها قصه ها
رخشان بنی اعتماد
فروش کل : 552,341,000 تومان
9 روز25171,524,000

3 رخ دیوانه رخ دیوانه
ابوالحسن داودی
فروش کل : 2,694,833,000 تومان
66 روز72157,838,000

4 من دیه‌گو مارادونا هستم من دیه‌گو مارادونا هستم
بهرام توکلی
فروش کل : 380,107,000 تومان
17 روز48104,104,000

5 استراحت مطلق استراحت مطلق
عبدالرضا کاهانی
فروش کل : 1,547,009,000 تومان
66 روز4885,050,000

6 متل قو متل قو
مسعود نوابی
فروش کل : 74,185,000 تومان
17 روز2425,088,000

7 طعم شیرین خیال طعم شیرین خیال
کمال تبریزی
فروش کل : 518,892,000 تومان
66 روز2017,840,000

8 روباه روباه
بهروز افخمی
فروش کل : 123,719,000 تومان
59 روز104,035,000

9 دوربین دوربین
محسن توکلی
فروش کل : 32,281,000 تومان
78 روز62,803,000

10 گورداله و عمه غولی گورداله و عمه غولی
نادره ترکمانی
فروش کل : 38,000,000 تومان
115 روز51,682,000

11 شانس، عشق، تصادف شانس، عشق، تصادف
آرش معیریان
فروش کل : 672,205,000 تومان
129 روز21,446,000

12 تمشک تمشک
سامان سالور
فروش کل : 308,447,000 تومان
93 روز11,180,000

13 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 9,464,417,000 تومان
262 روز4945,000

14 رستم و سهراب (پویانمایی) رستم و سهراب (پویانمایی)
کیانوش دالوند
فروش کل : 152,041,000 تومان
169 روز2780,000

15 روزگاری عشق و خیانت روزگاری عشق و خیانت
داود بیدل
فروش کل : 69,560,000 تومان
101 روز3631,000

16 مجرد 40 ساله مجرد 40 ساله
شاهین باباپور
فروش کل : 1,256,053,000 تومان
136 روز2472,000