من و عشقم یهویی
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 نهنگ عنبر نهنگ عنبر
سامان مقدم
فروش کل : 5,191,387,000 تومان
70 روز73436,961,000

2 گینس گینس
محسن تنابنده
فروش کل : 2,478,301,000 تومان
35 روز117348,683,000

3 عصر یخبندان عصر یخبندان
مصطفی کیایی
فروش کل : 1,341,937,000 تومان
35 روز79248,803,000

4 خداحافظی طولانی خداحافظی طولانی
فرزاد موتمن
فروش کل : 86,660,000 تومان
13 روز1437,868,000

5 از رییس جمهور پاداش نگیرید! از رییس جمهور پاداش نگیرید!
کمال تبریزی
فروش کل : 284,415,000 تومان
35 روز3035,093,000

6 آتیش بازی آتیش بازی
بهمن گودرزی
فروش کل : 1,194,671,000 تومان
70 روز2029,481,000

7 در دنیای تو ساعت چند است؟ در دنیای تو ساعت چند است؟
صفی یزدانیان
فروش کل : 695,993,000 تومان
77 روز216,486,000

8 قصه ها قصه ها
رخشان بنی اعتماد
فروش کل : 818,268,000 تومان
83 روز12,656,000

9 ایران برگر ایران برگر
مسعود جعفری جوزانی
فروش کل : 4,634,440,000 تومان
140 روز12,034,000

10 اسب سفید پادشاه اسب سفید پادشاه
محمد حسین لطیفی
فروش کل : 194,341,000 تومان
70 روز21,366,000

11 یاسین یاسین
حامد امرایی
فروش کل : 25,936,000 تومان
42 روز5798,000

12 متل قو متل قو
مسعود نوابی
فروش کل : 81,287,000 تومان
91 روز1382,000

13 عشق و جنون عشق و جنون
حسن نجفی
فروش کل : 25,593,000 تومان
63 روز2306,000

14 دریاکنار دریاکنار
آرش معیریان
فروش کل : 48,244,000 تومان
63 روز4272,000

15 تمشک تمشک
سامان سالور
فروش کل : 309,297,000 تومان
167 روز1120,000