نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 شیار 143 شیار 143
نرگس آبیار
فروش کل : 559,309,000 تومان
- 14 روز 89 284,669,000

2 آتش بس 2 آتش بس 2
تهمینه میلانی
فروش کل : 3,695,121,000 تومان
- 70 روز 39 123,846,000

3 آنچه مردان درباره زنان نمی دانند آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
قربان محمد پور
فروش کل : 101,169,000 تومان
- 8 روز 31 100,135,000

4 ساکن طبقه وسط ساکن طبقه وسط
شهاب حسینی
فروش کل : 731,859,000 تومان
- 42 روز 30 97,090,000

5 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 9,099,910,000 تومان
- 91 روز 43 82,440,000

6 میهمان داریم میهمان داریم
محمد مهدی عسگرپور
فروش کل : 121,174,000 تومان
- 14 روز 49 53,916,000

7 مستانه مستانه
محمد حسین فرح بخش
فروش کل : 52,572,000 تومان
- 7 روز 24 50,877,000

8 خواب زده ها خواب زده ها
فریدون جیرانی
فروش کل : 1,210,454,000 تومان
- 70 روز 15 20,508,000

9 آرایش غلیظ آرایش غلیظ
حمید نعمت اله
فروش کل : 1,028,358,000 تومان
- 70 روز 17 10,221,000

10 خانوم خانوم
تینا پاکروان
فروش کل : 429,151,000 تومان
- 70 روز 4 1,658,000

11 کاغذ خروس نشان کاغذ خروس نشان
مریم میلانی
فروش کل : 12,181,000 تومان
- 49 روز 3 1,408,000