جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 شیار 143 شیار 143
نرگس آبیار
فروش کل : 219,089,000 تومان
- 7 روز 68 230,020,000

2 آتش بس 2 آتش بس 2
تهمینه میلانی
فروش کل : 3,530,048,000 تومان
- 63 روز 50 181,041,000

3 ساکن طبقه وسط ساکن طبقه وسط
شهاب حسینی
فروش کل : 600,394,000 تومان
- 35 روز 36 159,993,000

4 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 8,972,229,000 تومان
- 84 روز 55 114,920,000

5 میهمان داریم میهمان داریم
محمد مهدی عسگرپور
فروش کل : 52,304,000 تومان
- 7 روز 48 52,040,000

6 خواب زده ها خواب زده ها
فریدون جیرانی
فروش کل : 1,179,610,000 تومان
- 63 روز 29 44,235,000

7 آرایش غلیظ آرایش غلیظ
حمید نعمت اله
فروش کل : 1,009,097,000 تومان
- 63 روز 12 21,885,000

8 خانوم خانوم
تینا پاکروان
فروش کل : 426,705,000 تومان
- 63 روز 5 4,271,000

9 کاغذ خروس نشان کاغذ خروس نشان
مریم میلانی
فروش کل : 8,344,000 تومان
- 42 روز 2 2,569,000