فروشگاه اینترنتی شهر کتاب 
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 طبقه حساس طبقه حساس
کمال تبریزی
فروش کل : 2,177,217,000 تومان
- 41 روز 76 303,318,000

2 معراجی ها معراجی ها
مسعود ده نمکی
فروش کل : 3,281,457,000 تومان
- 54 روز 89 218,742,000

3 چ چ
ابراهیم حاتمی کیا
فروش کل : 847,371,000 تومان
- 36 روز 57 133,520,000

4 خط ویژه خط ویژه
مصطفی کیایی
فروش کل : 842,564,000 تومان
- 42 روز 43 130,982,000

5 با دیگران با دیگران
ناصر ضمیری
فروش کل : 43,570,000 تومان
- 31 روز 5 8,849,000

6 فیلادلفی فیلادلفی
سیدمجتبی اسدی‌پور و اسماعیل رحیم‌زاده
فروش کل : 3,338,000 تومان
- 63 روز 1 356,000