جدول فروش هفتگی : سینما تیکت، خرید بلیت سینما
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 خوب، بد، جلف خوب، بد، جلف
پیمان قاسم خانی
فروش کل : 2,452,667,000 تومان
1 90962,345,000

2 سلام بمبئی سلام بمبئی
قربان محمدپور
فروش کل : 13,476,148,000 تومان
11 66166,127,000

3 مبارک (رئال انیمیشن) مبارک (رئال انیمیشن)
محمدرضا نجفی امامی
فروش کل : 468,578,000 تومان
1 68124,468,000

4 هفت ماهگی هفت ماهگی
هاتف علیمردانی
فروش کل : 2,480,425,000 تومان
7 48121,902,000

5 خانه ای در خیابان چهل و یکم خانه ای در خیابان چهل و یکم
حمیدرضا قربانی
فروش کل : 870,959,000 تومان
6 3269,827,000

6 افسونگر افسونگر
حسین تبریزی
فروش کل : 131,377,000 تومان
1 3658,366,000

7 شاباش شاباش
حامد کلاهداری
فروش کل : 537,509,000 تومان
6 2749,086,000

8 چهار اصفهانی در بغداد چهار اصفهانی در بغداد
محمدرضا ممتاز
فروش کل : 1,304,474,000 تومان
8 2638,117,000

9 ماحی ماحی
داود خیام
فروش کل : 90,702,000 تومان
1 2329,532,000

10 وارونگی وارونگی
بهنام بهزادی
فروش کل : 784,988,000 تومان
9 1526,171,000

11 جنجال در عروسی جنجال در عروسی
سید رضا خطیبی
فروش کل : 1,320,673,000 تومان
11 611,749,000

12 بچه های جسور بچه های جسور
حجت الله سیفی
فروش کل : 37,792,000 تومان
4 98,720,000

13 مشکل گیتی مشکل گیتی
بهرام کاظمی
فروش کل : 933,876,000 تومان
13 46,149,000

14 ما همه گناهکاریم ما همه گناهکاریم
حسن ناظر
فروش کل : 252,135,000 تومان
8 125,635,000

15 نفس نفس
نرگس آبیار
فروش کل : 1,444,663,000 تومان
15 25,612,000

16 یتیم خانه ایران یتیم خانه ایران
ابوالقاسم طالبی
فروش کل : 1,619,214,000 تومان
17 22,974,000

17 هلن هلن
علی اکبر ثقفی
فروش کل : 80,880,000 تومان
0 81,451,000

18 فروشنده فروشنده
اصغر فرهادی
فروش کل : 15,714,239,000 تومان
25 01,200,000

19 جشن تولد جشن تولد
عباس لاجوردی
فروش کل : 3,340,000 تومان
1 61,115,000

20 آس و پاس آس و پاس
آرش معیریان
فروش کل : 3,762,073,000 تومان
18 01,050,000

21 گیتا گیتا
مسعود مددی
فروش کل : 401,770,000 تومان
9 1873,000

22 دزد و پری دزد و پری
حسین قناعت
فروش کل : 923,856,000 تومان
31 0457,000