تاتر کمدی حق بده عاشق شم
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 ایران برگر ایران برگر
مسعود جعفری جوزانی
فروش کل : 219,766,000 تومان
- 14 روز 94 100,016,000

2 رخ دیوانه رخ دیوانه
ابوالحسن داودی
فروش کل : 220,118,000 تومان
- 14 روز 63 86,927,000

3 استراحت مطلق استراحت مطلق
عبدالرضا کاهانی
فروش کل : 191,739,000 تومان
- 14 روز 35 72,760,000

4 طعم شیرین خیال طعم شیرین خیال
کمال تبریزی
فروش کل : 57,876,000 تومان
- 14 روز 25 18,472,000

5 روباه روباه
بهروز افخمی
فروش کل : 7,874,000 تومان
- 7 روز 27 5,066,000

6 مجرد 40 ساله مجرد 40 ساله
شاهین باباپور
فروش کل : 1,239,811,000 تومان
- 84 روز 10 1,192,000

7 لامپ ۱۰۰ لامپ ۱۰۰
سعيد آقاخاني
فروش کل : 473,356,000 تومان
- 42 روز 4 851,000

8 تمشک تمشک
سامان سالور
فروش کل : 296,990,000 تومان
- 41 روز 4 531,000

9 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 9,456,980,000 تومان
- 210 روز 2 405,000

10 رستم و سهراب (پویانمایی) رستم و سهراب (پویانمایی)
کیانوش دالوند
فروش کل : 147,004,000 تومان
- 117 روز 1 384,000

11 ملبورن ملبورن
نیما جاویدی
فروش کل : 923,957,000 تومان
- 91 روز 1 290,000

12 چند متر مکعب عشق چند متر مکعب عشق
جمشید محمودی
فروش کل : 459,450,000 تومان
- 99 روز 3 270,000

13 کالسکه کالسکه
آرش معیریان
فروش کل : 223,937,000 تومان
- 91 روز 4 262,000

14 شانس، عشق، تصادف شانس، عشق، تصادف
آرش معیریان
فروش کل : 657,580,000 تومان
- 77 روز 5 128,000

15 دوربین دوربین
محسن توکلی
فروش کل : 12,221,000 تومان
- 26 روز 1 105,000

16 ساکن طبقه وسط ساکن طبقه وسط
شهاب حسینی
فروش کل : 1,120,484,000 تومان
- 161 روز 1 68,000

17 ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
ابراهیم ابراهیمیان
فروش کل : 38,515,000 تومان
- 35 روز 0 66,000

18 گورداله و عمه غولی گورداله و عمه غولی
نادره ترکمانی
فروش کل : 28,608,000 تومان
- 63 روز 1 44,000

19 همه چیز برای فروش همه چیز برای فروش
امیرحسین ثقفی
فروش کل : 117,460,000 تومان
- 41 روز 0 37,000

20 تراژدی تراژدی
آزیتا موگویی
فروش کل : 319,193,000 تومان
- 113 روز 1 24,000

21 روزگاری عشق و خیانت روزگاری عشق و خیانت
داود بیدل
فروش کل : 64,243,000 تومان
- 49 روز 0 5,000

22 جمشید وخورشید (پویانمایی) جمشید وخورشید (پویانمایی)
بهروز یغمائیان
فروش کل : 36,479,000 تومان
- 41 روز 0 0

23 بیگانه بیگانه
بهرام توکلی
فروش کل : 163,848,000 تومان
- 133 روز 0 0