جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 شهر موشها 2 شهر موشها 2
مرضیه برومند
فروش کل : 8,527,659,000 تومان
- 63 روز 115 331,077,000

2 آتش بس 2 آتش بس 2
تهمینه میلانی
فروش کل : 2,968,034,000 تومان
- 42 روز 88 299,753,000

3 ساکن طبقه وسط ساکن طبقه وسط
شهاب حسینی
فروش کل : 218,688,000 تومان
- 14 روز 26 114,502,000

4 خواب زده ها خواب زده ها
فریدون جیرانی
فروش کل : 1,014,399,000 تومان
- 42 روز 43 104,739,000

5 آرایش غلیظ آرایش غلیظ
حمید نعمت اله
فروش کل : 888,616,000 تومان
- 42 روز 36 76,560,000

6 خانوم خانوم
تینا پاکروان
فروش کل : 369,516,000 تومان
- 42 روز 13 37,400,000

7 کاغذ خروس نشان کاغذ خروس نشان
مریم میلانی
فروش کل : 2,220,000 تومان
- 21 روز 12 1,427,000