جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم رتبه کل روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 ردکارپت ردکارپت
رضا عطاران
فروش کل : 1,258,417,000 تومان
- 28 روز 79 97,717,000

2 پنج ستاره پنج ستاره
مهشيد افشارزاده
فروش کل : 1,020,508,000 تومان
- 78 روز 20 8,578,000

3 زندگی مشترک آقای محمودی و بانو زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
سیدروح‌اله حجازی
فروش کل : 624,145,000 تومان
- 56 روز 13 8,434,000

4 تجریش... ناتمام تجریش... ناتمام
پوریا آذربایجانی
فروش کل : 56,087,000 تومان
- 21 روز 16 8,038,000

5 برف برف
مهدی رحمانی
فروش کل : 60,658,000 تومان
- 29 روز 15 6,776,000

6 طبقه حساس طبقه حساس
کمال تبریزی
فروش کل : 3,977,310,000 تومان
- 139 روز 9 6,570,000

7 خط ویژه خط ویژه
مصطفی کیایی
فروش کل : 1,956,030,000 تومان
- 140 روز 13 2,316,000

8 متروپل متروپل
مسعود کیمیایی
فروش کل : 469,375,000 تومان
- 70 روز 6 1,600,000

9 زندگی جای دیگری است زندگی جای دیگری است
منوچهر هادی
فروش کل : 450,477,000 تومان
- 98 روز 5 1,261,000

10 اشباح اشباح
داریوش مهرجویی
فروش کل : 103,794,000 تومان
- 70 روز 7 705,000

11 اینجا شهری دیگر است اینجا شهری دیگر است
احمد رضا گرشاسبی
فروش کل : 2,448,000 تومان
- 20 روز 4 545,000

12 پنجاه قدم آخر پنجاه قدم آخر
کیومرث پوراحمد
فروش کل : 24,636,000 تومان
- 56 روز 5 484,000

13 رهاتر از دریا رهاتر از دریا
حمید طالقانی
فروش کل : 3,589,000 تومان
- 21 روز 4 421,000

14 دربست آزادی دربست آزادی
مهرشاد کارخانی
فروش کل : 24,540,000 تومان
- 35 روز 0 58,000

15 چ چ
ابراهیم حاتمی کیا
فروش کل : 1,675,937,000 تومان
- 134 روز 0 0