خرید بلیت سینما : سینماتیکت
خرید بلیت :
- (ظرفیت سالن : نفر)
روز: ،
سانس:
قیمت بلیت : ریال
* انتخاب صندلی پس از پرداخت و اخذ کد رزرو انجام خواهد شد. ولی قبل از ادامه خرید، میتوانید برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید.
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.
امکان خرید اینترنتی مقدور نیست