خرید بلیت سینما : سینماتیکت
خرید بلیت : نمی خواهم زنده بمانم
نمی خواهم زنده بمانم موزه سینما - فردوس (ظرفیت سالن : 109 نفر)
روز: جمعه، 1396/01/04
سانس: 15:00
قیمت بلیت : 100000 ریال
* انتخاب صندلی پس از پرداخت و اخذ کد رزرو انجام خواهد شد. ولی قبل از ادامه خرید، میتوانید برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید.
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.
عضو باشگاه سینماتیکت هستم

 

عضو باشگاه سینماتیکت نیستم! (عضویت رایگان)