تاتر کمدی حق بده عاشق شم
برنامه نمایش سینماهای سی و سومین جشنواره فیلم فجر

پردیس کورش - سالن 1

پردیس کورش - سالن 2

پردیس کورش - سالن 3

پردیس کورش - سالن 4

سینما آزادی - سالن اصلی

سینما آزادی - شهرهفتم

سینما آزادی - شهرقصه

سینما آزادی - شهرفرنگ

سینما آزادی - شهر هنر

پردیس زندگی

اریکه ایرانیان

سینما فلسطین 1

پردیس ملت 1

پردیس ملت 2

پردیس ملت 3

پردیس ملت 4

سینما فرهنگ 1

سینما فرهنگ 2

سینما استقلال

سینما ماندانا

سینما جوان

سینما شکوفه

سینما راگا

سینما تماشا

پردیس کیان

خانه هنرمندان

سینما آفریقا

سینما سپیده

سینما بهمن 1

سینما بهمن 2

برج میلاد