سینما عصر جديد تهران

سینما عصر جديد تهران

تهران - خیابان طالقانی نبش وصال

88962550-021


اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش