نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 

عصر جديد

سینما عصر جديد

تهران - خیابان طالقانی نبش وصال

88962550-021


اطلاعات فیلم ها و سانسهای نمایش
شیار 143 کارگردان: نرگس آبیار
شیار 143
جمعه (1393/09/07):
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

شنبه (1393/09/08):
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

يکشنبه (1393/09/09):
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

دوشنبه (1393/09/10):
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

سه شنبه (1393/09/11):
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30

مستانه کارگردان: محمد حسین فرح بخش
مستانه
جمعه (1393/09/07):
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:50

شنبه (1393/09/08):
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:50

يکشنبه (1393/09/09):
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:50

دوشنبه (1393/09/10):
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:50

سه شنبه (1393/09/11):
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:50

آنچه مردان درباره زنان نمی دانند کارگردان: قربان محمد پور
آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
جمعه (1393/09/07):
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00

شنبه (1393/09/08):
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00

يکشنبه (1393/09/09):
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00

دوشنبه (1393/09/10):
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00

سه شنبه (1393/09/11):
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00

نظر شما در مورد اين سينما چيست ؟(بعلت حجم بالاي نظرات، فقط نظرات يکماه گذشته نمايش داده ميشود)

دیدگاه خود را بنویسید: