سینما عصر جديد تهران

سینما عصر جديد تهران

تهران - خیابان طالقانی نبش وصال

88962550-021


اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش
رسوایی 2 کارگردان: مسعود ده نمکی
یک دزدی عاشقانه کارگردان: امیر شهاب رضویان
اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
اژدها وارد می شود
سه شنبه (1395/03/11):
10:30
14:00
17:30
21:00

خنده‌های آتوسا کارگردان: علیرضا فرید
خنده‌های آتوسا
سه شنبه (1395/03/11):
12:30
16:00
19:30